Høring - forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2010

Vår ref.: 10/841 SL LRD/RLa

Høring - forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet 

 

Finansdepartementet sender i dag på høring notat om forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet.

I en offentlig utredning ble det foreslått en bred utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, se NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Utredningen har vært på alminnelig høring. I 2010-budsjettet ble det skissert endringer av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, se avsnitt 3.2.2 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Skissen avvek fra utvalgets forslag og det ble derfor varslet en ny høring før lovforslag fremmes for Stortinget. Det ble også uttalt at en tok sikte på ikrafttredelse av endringene fra 1. juli 2010.

På denne bakgrunn har departementet utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010 og i merverdiavgiftsloven. Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside www.regjeringen.no/fin.

Høringsinstanser som ønsker en papirversjon av høringsnotatet kan henvende seg til Finansdepartementet, Skattelovdelingen, telefon 22 24 44 31/33.

Vi ber om merknader innen 16. mars 2010. Høringsfristen er satt til fire uker, jf. beslutning 16. februar 2010 om fravikelse av høringsfristen som er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside.

Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Høringsnotatet er i henhold til vedlagte liste sendt ut til et begrenset antall høringsinstanser, men høringen er åpen for alle interesserte. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen


Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg - Beslutning

 

Høringsinstansene

 

ABM-utvikling Postboks 8145 Dep 0030 Oslo
Agder naturmuseum og botaniske hage Postboks 1887 Gimlemoen 4686 Kristiansand
Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen Akershus Kommandantskap Oslo Mil/Akershus 0015 OSLO
Akershus fylkesmuseum Postboks 168  2011 Strømmen
Alta Museum Altaveien 19 9518 Alta
Arkeologisk museum i Stavanger Postboks 478 4002 Stavanger
Arnardo Cirkus Berge 4780 Brekkestø
Atlanterhavsparken Postboks 2090 Skarbøvik 6028 Ålesund
Aust-Agder kulturhistoriske senter Parkveien 16 4838 Arendal
Baroniet Rosendal Postboks 235  5486 Rosendal
Bedriftsforbundet Akersgaten 31 0158 Oslo
Bergen Kunsthall - Festspillutstillingen i Bergen Rasmus Meyers Allé 5 5015 Bergen
Bergens Sjøfartsmuseum Postboks 7800  5020 Bergen
Bergen Travpark AS  5111 Breistein
Billettservice AS Postboks 645 Sentrum 0106 Oslo
Biri Trav AS Postboks 124 2832 Biri
Bit Reiseliv AS Postboks 5465 Majorstuen 0305 Oslo
Bjerke Travbane AS Postboks 194 Økern 0510 Oslo
Blaafarveværket Rute 507 Morud 3370 Vikersund
Brønnøysundregistrene  8910 Brønnøysund
Bymuseet i Bergen Postboks 4052 Dreggen 5835 Bergen
Bårdar Danseinstitutt Kristian Augustsgate 15 B 0164 Oslo
Cirkus Zorba AS Kvalvågbakken 4 6523 Frei
Dalane Folkemuseum Postboks 338  4379 Egersund
Danse- og teatersentrum Storgata 10 B 0155 Oslo
Danseglede AS Lillegrensen 7 0159 Oslo
Dansehuset Brynsveien 5 A 0667 Oslo
Danseklubben Studio 1 Solheimveien 72 1473 Lørenskog
Dansens Hus AS Kongensgt. 4 0153 Oslo
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum Vestreim   6854 Kaupanger
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts gate 9 0164 Oslo
Den Norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo
Den norske Forleggerforening Øvre Vollgate 15 0158 Oslo
Den Norske Impresario Forening, c/o Rainbow Booking AS Fridtjof Nansens gate 6 1831 Askim
Den Norske Opera Postboks 785 Sentrum 0106 Oslo
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstua 0308 Oslo
Det norske Dansecenter Pilestredet 75 c 0354 Oslo
Det norske Travselskap, Hestesportens Hus Postboks 194 Økern 0510 Oslo
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie Konnerudgt. 7 3045 Drammen
Drammen Travbane,  Buskerudveien 200 3027 Drammen
Drøbak Ridesenter AS Nordre Elle Gård, Postboks 2 1441 Drøbak
Eiker og Lågendalen museum Tillischbakken 8/10 3613 Kongsberg
Elixia Postboks 524 Skøyen 0214 Oslo
E.K.T. Rideskole og Husdyrpark AS Ekebergveien 99 1109 Oslo
Falstadsenteret - 7624 Ekne
Film & Kino Postboks 446 Sentrum 0104 Oslo
Follo museum Belsjøveien 17 1440 Drøbak
Forening for Norske Temaparker v/Kristiansand Dyrepark ASA 4609 Kardemomme by
Foreningen for Hestepersonell og Rideinstruktører   Øvre Fossum gård, Boks 66  0913 Oslo
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 dep 0030 Oslo
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 dep 0032 Oslo
Forus Travbane Postboks 70 4064 Stavanger
Fotogalleriet Stiftelsen Postboks 8705 Youngstorget 0028 Oslo
Fredrikstad Museum Tøihusgaten 41 1632 Gamle Fredrikstad
Frelsesarmeen Postboks 6866 St.Olavs pl. 0130 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon Nedre Slottsg. 25 0157 Oslo
Friskus & Svettis Norge Serviceboks 1 Ullevål Stadion 0840 Oslo
Frivillighet Norge Storg. 10 B 0155 Oslo
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet  Postboks 8004 dep 0030 Oslo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 Oslo
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Postboks 395 6802 Førde
Galleri Bomuldsfabriken Postboks 1898 Stoa 4858 Arendal
Gjøvik Miljøhestesenter AS Bassengparkvn. 19, Postboks 548 2803 Gjøvik
Glomdalsmuseet Postboks 1270 2405 Elverum
Gramart Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo
Grorud Gård Ridesenter Grorudveien 50 3158 Andebu
Halden historiske Samlinger Rød Herregård   1771 Halden
Hallingdal Museum Møllevegen 18 3540 Nesbyen
Handelshøyskolen BI  0442 Oslo
Hardanger og Voss Museum x 5778 Utne
Harstad Travpark Postboks 5544 9496 Harstad
Hasle Ridesenter Hasleveien 210 1450  Nesoddtangen
Haugalandmuseene Postboks 246  5501 Haugesund
Haugar Vestfold Kunstmuseum Postboks 319 3101 Tønsberg
Helgeland museum Sjøgata 23 E   8656 Mosjøen
Henie Onstad kunstsenter Sonja Henie vei 31 1311 Høvikodden
Hringariki Hønefoss Bru 1 B 3510 Hønefoss
HSH Postboks 2900 Solli 0230 Oslo
Hårstad Hestesenter AS Dalgårdveien 15 7024 Trondheim
Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum Postboks 31 4891 Grimstad
Jarlsberg Travbane Postboks 2283 3103 Tønsberg
Jærmuseet Postboks 250  4367 Nærbø
Jødisk Museum i Oslo Postboks 3048 Elisenberg 0207 Oslo
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon  Postboks 1034 Sentrum 0104 Oslo
Klosterskogen Travbane Tokkevegen 17 3733 Skien
Kommunenes sentralforbund (KS) Postboks 1378, Vika 0114 Oslo
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen
KORO Postboks 6994, St. Olavs plass 0130 Oslo
Kulturdepartementet Postboks 8030 dep 0030 Oslo
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep 0030 Oslo
Kunstmuseene i Bergen Rasmus Meyers allé 9 5015 Bergen
Kunstnerdalen Kulturmuseum Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Kunstnernes hus Wergelandsvn. 17 0167 Oslo
Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal Løkkegata 35    2213 Kongsvinger
Kystmuseet i Sogn og Fjordane Postboks 94  6901 Florø
Kystmuseet i Sør-Trøndelag Fillan 7240 Hitra
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  Postboks 4375 Nydalen 0402 Oslo
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Øvre Slottsgt. 2B 0157 Oslo
Larvik Museum Postboks 2020 3255 Larvik
Leangen Travbane Postboks 3811 Leangen 7443  Trondheim
Lefdal Rideskole Langemyrveien 31 3157 Barkåker
Lillehammer Kunstmuseum Postboks 264  2602 Lillehammer
Lofoten Viking Museum Postboks 84 8360 Bøstad
Lotteri- og stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 Førde
Maihaugen Maihaugveien 1 2609 Lillehammer
Marits Rideskole Kvastebyen 1747 Skjeberg
Merano Norges National Cirkus Postboks 458 Økern 0513 Oslo
Midt-Troms Museum Postboks 75  9329 Moen
Mjøsmuseet Boks 13 2858 Kapp
Momarken Travbane Postboks 174 1857 Mysen
Museene for kystkultur og gjenreisning Postboks 396 9751 Honningsvåg
Museet i Nord-Gudbrandsdalen Postboks 5  2688 Lom
Museet Kystens Arv Prestelva 7105 Stadsbygd
Museum Nord Postboks 104 8459 Melbu
Museum Vest c/o Kystmuseet i Øygarden, Museumsvegen 5337 Rong
Museumssenteret i Salhus Salhusvegen 201 5107 Salhus
Musikernes fellesorganisasjon Postboks 8806 Youngstorget 0028 Oslo
Musikkens Venners Landsforbund Georgernes Verft 3 5011 Bergen
Namdal fylkesmuseum Postboks 177 7901 Rørvik
Narvik Rideskole Bogholm 8523 Elvegard
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Postboks 7014 St. Olavs plass 0130 Oslo
Nesodden Ridesenter Vestbyveien 43 1440 Drøbak
NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo
NHO Reiseliv Postboks 5465 Majorstuen 0305 Oslo
Nobels fredssenter, Stiftelsen P.O.Box 1894 Vika 0124 Oslo
NOPA - Foreningen for Norske komponister og Tekstforfattere Kongensgt. 4 0153 Oslo
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Munkegt. 5 7013 Trondheim
Nordfjord Folkemuseum Gota 16 6823 Sandane
Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD) Postboks 45 6810 Dale i Sunnfjord
Nord-Jarlsbergmuseene Postboks 91  3081 Holmestrand
Nordmøre museum Postboks 291 Kongens Plass 6501 Kristiansund
Nordnorsk Hestesenter v/Eli Cora Myrseth  9221 Moen
Nordnorsk Kunstmuseum Postboks 1009  9260 Tromsø
Nordnorsk Kunstnersenter Postboks 285 8301 Svolvær
Nord-Troms Museum Bjørklysvingen 13 9152 Sørkjosen
Nordøsterdalsmuseet Kongsvegen  6 2500 Tynset
Norges Autoriserte Regnskapsførerers Foreningen Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo
Norges Bilsportforbund Postboks 60 Bryn 0611 Oslo
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Sognsveien 75 L 0855 Oslo
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 Oslo
Norges Korforbund Tollbugata 28 0157 Oslo
Norges Kvinne- og Familieforbund Øvreslottsgate 6 0157 Oslo
Norges Museumsforbund Ullevålsveien 11 0165  Oslo
Norges Sjakkforbund Sandakerveien 24 D 0473 Oslo
Norges Treningssenter forbund v/Knut Kaspersen Olav Helsetvei 5 0694 Oslo
Norgesnettet Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo
Norsk Bergverksmuseum Postboks 18  3602 Kongsberg
Norsk bibliotekforening Postboks 6540, Etterstad 0 606 Oslo
Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 Oslo
Norsk Cirkus- og tivoliforening v/Grete Nordberg Hamlandersvei 5 2406 Elverum
Norsk Filmklubbforbund Filmens Hus, Dronningensgt. 16 0152 Oslo
Norsk Fjordhestsenter  6770 Nordfjordeid
Norsk Folkemuseum Museumsveien 10 0287 Oslo
Norsk Form, Stiftelsen Hausmanns gate 16 0182 Oslo
Norsk Fotballakademi DA Anton Tschudis vei 44 c 1344 Haslum
Norsk Fotball Akademi Postboks 8072 Vågsbygd 4675 Kristiansand S
Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena
Norsk Industriarbeidermuseum Vemork 3660 Rjukan
Norsk Luftfartsmuseum Postboks 1124  8001 Bodø
Norsk musikkråd Postboks 440 Sentrum 0103 Oslo
Norsk Pensjonistforbund  Lilletorget 1 0184 Oslo
Norsk Rockforbund Postboks 4753 Sofienberg  0506 Oslo
Norsk Sjøfartsmuseum Bygdøynesveien 37 0286 Oslo
Norsk Skogfinsk Museum - 2256 Grue Finnskog
Norsk Skogmuseum Postboks 117 2401 Elverum
Norsk Skuespillerforbund Welhavensgate 1 0166 Oslo
Norsk Studentunion (NSU) Storgata 19 0184 Oslo
Norsk Teater og orkesterforening (NTO) Storgt. 10 b 0155 Oslo
Norsk Teaterråd Postboks 1129 Sentrum 0104 Oslo
Norsk Teknisk Museum Kjelsåsveien 143 0491 Oslo
Norsk Toppfotball Sognsveien 75  0855 Oslo
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Naustbakken 7 5770 Tyssedal
Norske Billedkunstnere - NBK Grev Wedelsplass 7 0151 Oslo
Norske Dansekunstnere Welhavensgate 1 0166 Oslo
Norske Filmbyråers Forening Øvre Slottsgate 12 0157 Oslo
Norske Kunsthåndverkere (s formidlingssentral) Munkedamsvn. 57 0270 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Næs Jernverksmuseum Nes Verk  4900 Tvedestrand
Nøtterøy ridesenter Håvaldsrød Gård, Håvaldsrødvn. 19 3140  Nøtterøy
Office for Contemporary Art Norway (OCA) Wergelandsv. 17 0167 Oslo
Olavsfestdagene i Trondheim, Stiftelsen Postboks 2045 7410 Trondheim
Ole Bulls Scene Øvre Ole Bullsplass 3 5012 Bergen
Orkla Industrimuseum Torfinn Bjørnaas' plass 2 7332 Løkken verk
Oslo og Akershushøgskolenes studensamskipnad Postboks 5283 Majorstuen 0303 Oslo
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Kongens gate 4 0153 Oslo
Oslo Museum Postboks 3078 Elisenberg 0207 Oslo
Perspektivet Museum Postboks 162  9252 Tromsø
Petter Belsvik Fotballskole Liomveien 32 1362 Hosle
Preus museum Postboks 254  3192 Horten
Produsentforeningen for private teatre, c/o Thalia Tetater Postboks 1507 0117 Oslo
Punkt Ø Postboks 1033 Jeløy 1510 Moss
RAM Galleri St. Olavsplass 2 0165 Oslo
Randsfjordmuseene Kongevegen 92 2770 Jaren
Riksteatret Gullhaug Torg 2 0484 Oslo
Ringve Lade allé 60 7041 Trondheim
Rippe Ridesenter Osvegen 56 7054  Ranheim
Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene  AS Auditorium Torggt. 16 0181 Oslo
Rockheim c/o Ringve - Lade Alle 60 - Pb. 3064 Lade 7441 Trondheim
Rogaland Kunstmuseum Henrik Ibsensgt. 55 4021 Stavanger
ROM for kunst og arkitektur Maridalsveien 3 0178 Oslo
Romsdalsmuseet Per Amdamsveg 4 6413 Molde
Ryfylkemuseet Nordenden 14 4230 Sand
Rørosmuseet Postboks 224  7361 Røros
Salten Museum Prinsensgt. 116 8005 Bodø
Samferdelsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo
Sandefjordmuseene Postboks 2025  3247 Sandefjord
Sandslia Ridesenter Landstadveien 114 7650 Verdal
SATS Norge AS Robsrudskogen 15 1470 Lørenskog
Setesdalsmuseet Postboks 24 4748 Rysstad
Sis-Finnmarkku studeanttaid ovattastus Hannoluohkka 45 9520 Kautokeino
SIS-Studensamskipnaden i Stavanger  4036 Stavanger
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 Oslo
Skiskolenes Bransjeforbund Norge Postboks 84 Holmenkollen 0712 Oslo
Sogn og Fjordane Kunstmuseum Postboks 663 6804 Førde
Stall K Drammensveien 150 3612 Kongsberg
Stall Verdens Ende Skåeveien 12 3145  Tjøme
Stavanger Museum Musegt. 16 4010 Stavanger
Steinseth Ridesenter AS Semsveien 51 1384 Asker
Step In Dansestudio Bønesskogen 95 5152  Bønes
Stiklestadmuseene Stiklestad  7650 Verdal
Studentenes Landsforbund (StL) Lakkegata 3 0187 Oslo
Studentsamskipnaden i Agder Postboks 1864 Gimle 4686 Kristiansand
Studentsamskipnaden i Bergen Villaveien 10 5007 Bergen
Studentsamskipnaden i Bodø  8049 Bodø
Studentsamskipnaden i Buskerud Postboks 215 3603 Kongsberg
Studentsamskipnaden i Finnmark Follumsvei 33 9510 Alta
Studentsamskipnaden i Harstad Høgskolesenteret 9480 Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark Postboks 540 2304 Hamar
Studentsamskipnaden i Narvik Postboks 385 8505 Narvik
Studentsamskipnaden i Telemark Kjølnes ring 56 3918 Porsgrunn
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Høgskolesenteret, Røstad 7600 Levanger
Studentsamskipnaden i Nesna Skoleveien 34 8700 Nesna
Studentsamskipnaden i Oppland Serviceboks 22626 Lillehammer
Studentsamskipnaden i Oslo Postboks 94 Blindern 0314 Oslo
Studentsamskipnaden i Romsdal og Nordmøre Postboks 2116 6402 Molde
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Postboks 263 6852 Sogndal
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund Bjørnsonsgt. 45 5528  Haugesund
Studentsamskipnaden i Sunnmøre Postboks 278 6101 Volda
Studentsamskipnaden i Trondheim Kolbjørn Hejes vei 4 7465 Trondheim
Studentsamskipnaden i Tromsø Breivikstanda senter 9037 Tromsø
Studentsamskipnaden i Vestfold Gannestadveien 2 3184 Horten
Studentsamskipnaden i Østfold Violgt. 3 1776 Halden
Studentsamskipnaden i Ås 1432 Ås
Sunnfjord Museum Movika  6800 Førde
Sunnhordland Museum Postboks 51 5401 Stord
Sunnmøre Museum Borgundgavlen 6015 Ålesund
Svalbard museum Postboks 521 9171 Longyearbyen
Sørlandets Kunstmuseum Postboks 662  4666 Kristiansand
Sørlandets Travpark Travparkveien 30 4636 Kstiansand S
Sør-Troms Museum Trondenesveien 122 9404 Harstad
Sør-Varanger museum Førstevannslia 9900 Kirkenes
Tango Argenti Rådhusgaten 17 0158 Oslo
Tanum Rideskole AS Sopelimekroken 26 1341 Slependen
Telemark Museum Øvregate 41 3715 Skien
Ticket Service Postboks 1473 0116 Oslo
Torp Ridesenter 7563 Malvik
Trondheim Kunstmuseum Bispegaten 7 b 7013 Trondheim
Troms fylkeskommune, Kulturetaten Postboks 6600 9296 Tromsø
Trøndelag Folkemuseum Riiser Larsens vei 16  7020 Trondheim
Valdresmusea Tyinvegen 27  2900 Fagernes
Varanger museum Hvistendalsgate 31 9800 Vadsø
Vest-Agder Museet Postboks 4043 Kongsgård 4689 Kristiansand
Vestfold Fylkesmuseum Farmannsveien 30 3111 Tønsberg
Vestfossen Kunstlaboratorium, Stiftelsen Postboks 151 3321 Vestfossen
Vest-Telemark Museum Eidsborg 3880 Dalen
Østern Brug Ridesenter AS Listuveien 9 1359 Eiksmarka
Østfoldmuseet Postboks 303 1702 Sarpsborg
Øvrevoll Galoppbane Postboks 134 1332 Østerås
Øvre Fossum Gård AL Postboks 36 Stovner 0913 Oslo
Åsli ridesenter Gåsbuveien 594 2323 Ingeberg