Høring - forslag om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2010