Lærerløftet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På lag for kunnskapsskolen

Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.  

Illustrasjonsbilde
(Kd)