NOU 1999: 11

Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen

Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen

Les dokumentet