NOU 2004: 11

Hydrogen som fremtidens energibÆrer

Til innholdsfortegnelse

Til Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 20. juni 2003 ble det oppnevnt et utvalg som skulle fremme forslag til videre norsk satsing på hydrogen som energibÆrer gjennom utforming av et nasjonalt hydrogenprogram. Utvalget skulle blant annet basere sitt arbeid på innspill fra to ekspertgrupper, en for produksjon og stasjonÆrt bruk av hydrogen nedsatt av Olje- og energidepartementet, og en for bruk av hydrogen i transportsektoren nedsatt av Samferdselsdepartementet. Ekspertgruppenes rapporter er å finne som sÆrskilte vedlegg til utredningen.

Utredningen er enstemmig.

Oslo, 1. juni 2004

Sverre Aam leder

Ole Gjølberg

Elisabet Fjermestad Hagen

Hanne Lekva

Ane Hansdatter Kismul

Trygve Riis

Trond Moengen sekretariatsleder Tore Grunne Eirik Midtsundstad Ann Ingeborg Hjetland Trond Kråkenes

Til dokumentets forside