NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

4 Tolkeutdanning

Tabell 4.1 Antall studenter som gjennomførte tolkeutdanningen ved HiOA i perioden 2007–2013

Gjennomføring – Tolking i offentlig sektor (30 stp.) ved HiO fra 20071. Fullført utdanning gir rett til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 3

År

20072

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Språk

Berber (tarifit)

Amharisk

1.

Arabisk

Fransk

Albansk

Amharisk

Armensk

Bulgarsk

Arabisk

2.

Bosnisk, kroatisk, serbisk

Italiensk

Arabisk

Litauisk

Azeri

Dari

Italiensk

3.

Bulgarsk

Kirundi

Bosnisk, kroatisk, serbisk

Nederlandsk

Igbo

Engelsk

Litauisk

4.

Engelsk

Koreansk

Burmesisk

Russisk

Nord-samisk

Latvisk

Mandarin

5.

Kirundi

Latvisk

Dari

Somali

Oromo

Nord-samisk

Persisk

6.

Mandarin

Nepali

Engelsk

Sorani

Pashto

Persisk

Sorani

7.

Nederlandsk

Nord- kurdisk

Estisk

Spansk

Polsk

Polsk

Tysk

8.

Pashto

Portugisisk

Finsk

Wolof

Portugisisk

9.

Polsk

Somali

Nord-samisk

Rumensk

10.

Rumensk

Tagalog

Oromo

Urdu/ panjabi

11.

Russisk

Tsjekkisk

Slovakisk

12.

Spansk

Tyrkisk

Tamil

13.

Swahili

Ukrainsk

Thai

14.

Tigrinja

Ungarsk

Tigrinja

15.

Tsjetsjensk

Vietnamesisk

Uighur

16.

Tysk

Tilbudt plass3

99

96

88 (98)

99

83

81

84

Antall fullført

82

79

73

81

66

71

73

Gj.føringsrate

83 %

82 %

83 %

82 %

80 %

88 %

85 %

1 Språktilbud gitt iht søkermasse samt prioritert iht etterspørsel i markedet ift undersøkelser gjort av IMDi. Opptakskrav er generell studiekompetanse og bestått Tospråklig opptaksprøve. Fullført utdanning gir rett til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, kategori 3

2 I første kull ble språkene arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, russisk og spansk tilbudt 10 studenter som allerede hadde statsautorisasjon, men som manglet tolkeutdanning.

3 For år hvor det har vært større avvik mellom antallet som ble tilbudt og antallet som møtte til studiestart vises førstnevnte tall i parentes.

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus

Til dokumentets forside