NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

3 Kostnader ved autorisasjonsprøve i tolking

Tabell 3.1 Kostnader til autorisasjonsprøve i tolking

Dagens situasjon

2 ansatte – 4 språk

2 ansatte – 6 språk

3 ansatte – 9 språk

4 ansatte – 12 språk

Fastlønn

1 300 000

1 300 000

1 950 000

2 600 000

Overhead fastlønn

520 000

520 000

780 000

1 040 000

Bilagslønn prøve

400 000

600 000

900 000

1 200 000

Overhead bilagslønn

160 000

240 000

360 000

480 000

Reisekostnader, diverse

25 000

34 000

40 000

70 000

Total utgifter

2 405 000

2 694 000

4 030 000

5 390 000

Inntekter – prøveavgift

96 000

144 000

216 000

288 000

Sum

2 309 000

2 550 000

3 814 000

5 102 000

Tildeling (2013)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Behov for økning

250 000

1 514 000

2 802 000

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus

Til dokumentets forside