NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

1 Autorisasjonsprøven 1997–2012

Tabell 1.1 Strykprosent per språk på skriftlig og muntlig del av autorisasjonsprøven i perioden våren 1997 til høsten 2012

Språk

År

Antall kandidater i alt

Antall som tilfredsstilte kravet på skriftlig

Strykprosent på skriftlig del totalt

Antall bestått muntlig

Strykprosent på muntlig del totalt

Strykprosent på hele prøven

Albansk (4 ganger)

1998, 2001, 2005, 2011

54

28

48 %

13

54 %

76 %

Arabisk (4 ganger)

1999, 2001, 2004, 2007

168

20

88 %

10

50 %

94 %

Bosnisk/Kroatisk/Serbisk (3 ganger)

1995, 1997, 2002

63

25

60 %

17

32 %

73 %

Bulgarsk (1 gang)

2011

13

10

23 %

4

60 %

69 %

Engelsk (4 ganger)

1999, 2003, 2006, 2011

68

36

47 %

18

50 %

73 %

Finsk (2 ganger)

1997, 2003

7

2

71 %

1

50 %

86 %

Fransk (4 ganger)

1996, 2003, 2006, 2010

60

8

87 %

7

2 %

88 %

Kinesisk (mandarin) (3 ganger)

1999, 2004, 2009

22

7

68 %

6

14 %

73 %

Kurdisk (sorani) (2 ganger)

2006, 2011

60

19

68 %

4

79 %

93 %

Litauisk (1 gang)

2008

18

8

56 %

3

62 %

83 %

Persisk (farsi) (4 ganger)

1996, 1999, 2003, 2007

79

19

76 %

6

68 %

92 %

Polsk (3 ganger)

2000, 2006, 2010

92

34

63 %

13

62 %

86 %

Portugisisk (1 gang)

2006

11

4

64 %

2

50 %

82 %

Russisk (3 ganger)

1996, 2002, 2006

75

28

63 %

16

43 %

79 %

Somali (5 ganger)

2000, 2002, 2005, 2007, 2011

105

20

81 %

12

40 %

89 %

Spansk (4 ganger)

1995, 1997, 2001, 2008

51

18

65 %

8

55 %

84 %

Tamilsk (2 ganger)

2009, 2012

28

17

39 %

4

76 %

86 %

Tigrinja (1 gang)

2010

21

5

76 %

1

80 %

95 %

Tyrkisk (3 ganger)

1995, 1999, 2005

18

12

39 %

6

45 %

67 %

Tysk (2 ganger)

2004, 2011

26

11

58 %

5

54 %

81 %

Urdu (4 ganger)

1999, 2005, 2008, 2011

48

25

48 %

10

60 %

79 %

Vietnamesisk (2 ganger)

2000, 2005

24

12

50 %

3

75 %

87 %

Totalt

1111

368

67 %

169

54 %

85 %

Kilde: Universitetet i Oslo

Til dokumentets forside