NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

5 Geografisk spredning – kandidater til tolkeutdanning

Tabell 5.1 Fordeling av søkere til tolkeutdanningen etter fylke 2007–20141

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aust-Agder

1

1

4

Akershus

21

13

17

19

9

11

10

12

Buskerud

5

5

2

6

1

3

5

5

Finnmark

4

1

4

3

Hedmark

3

1

1

2

1

Hordaland

6

8

7

5

4

9

5

5

Møre og Romsdal

1

1

2

1

4

1

2

2

Nordland

1

1

1

1

2

Nord-Trøndelag

1

1

1

1

Oppland

1

2

1

1

1

Oslo

36

53

49

52

38

40

35

39

Rogaland

3

2

3

2

4

1

4

Sogn og Fjordane

1

1

2

Sør-Trøndelag

3

1

4

1

3

2

6

2

Telemark

1

3

1

2

4

Troms

1

2

1

1

3

2

Vest-Agder

3

1

1

4

Vestfold

4

3

1

4

1

1

4

Østfold

1

1

5

3

3

1

2

ukjent

1

1

1

2

Totalt

89

95

98

98

81

78

77

87

1 studenter som har møtt opp

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus

Til dokumentets forside