Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

Publikasjonsnummer H-2246

Brosjyren setter søkelyset på partienes og særlig nominasjonskomitéenes nøkkelrolle i arbeidet med å skape en jevnere kjønnsfordling i kommunestyrer og i kommunepolitiske maktposisjoner. Brosjyren viser hvordan nominasjonskomitéene konkret kan gå fram dersom de ønsker å få flere kvinner inn i kommunestyrene.

Illustrasjon av brosjyre  

Brosjyre om partienes nominasjoner:
Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

[bokmål]  [nynorsk] pdf-format

Publikasjonnummer H-2246 B
Utgitt februar 2010

 

Les informasjon om krav til og behandling av listeforslag på valg.no.