Flere eldre står lengre i jobb

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

Stadig flere eldre over 62 år fortsetter å jobbe, og yrkesaktiviteten har særlig økt blant 62- og 63-åringer. Det viser en ny rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

Stadig flere eldre over 62 år fortsetter å jobbe, og yrkesaktiviteten har særlig økt blant 62- og 63-åringer. Det viser en ny rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

I rapporten "Pensjonsreformen - hva har skjedd?" kommer det fram at mange kombinerer arbeid og alderspensjon, og at eldre har hatt en klar vekst i kjøpekraften de siste ti årene. 

 

Les rapporten i sin helhet her.