Prop. 108 S (2013–2014)

Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget