Prop. 11 L (2014–2015)

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget