Prop. 120 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget