Prop. 120 L (2013–2014)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget