Prop. 47 L (2014-2015)

Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning)

Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning)

Proposisjonen omhandler forslag om endringer i reglene for terminvis utbetaling og utmåling av menerstatning i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven. Forslaget går ut på at prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte som kan tilbakeføres til den ansvarsbetingende hendelsen, ikke lenger skal kunne begrunne terminvis utbetaling av menerstatning, eller vektlegges ved utmålingen av menerstatning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget