Prop. 73 L (2009-2010)

Endringer i lov om merverdiavgift

Endringer i lov om merverdiavgift

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget