Prop. 98 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om varer av edelt metall mv.

Lov om varer av edelt metall mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget