St.meld. nr. 11 (2006-2007)

Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet)

Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no