St.meld. nr. 13 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Et aktivt og langsiktig eierskap

Et aktivt og langsiktig eierskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no