Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 13 (2006-2007)

Et aktivt og langsiktig eierskap

Et aktivt og langsiktig eierskap

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget