St.meld. nr. 38 (2003-2004)

Om petroleumsvirksomheten

Om petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no