Alternative styringsmodeller for Osloregionen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport

Rapport

Alternative styringsmodeller for Osloregionen

Agenda Utredning og Utvikling på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet

Oktober 2005