Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

Rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Sammenliknet med tidligere rapporter er det fokusert mer på helheten i pensjonssystemet, inkludert en omtale av tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor.

Rapporten viser at andelen arbeidstakere har økt i alle aldre fra 60 til 74 år fra 2010 til 2015. Fra 2014 til 2015 har det vært en økning særlig for 65– og 66–åringer. Antall mottakere av alderspensjon fortsetter å øke, men veksten er redusert etter 2011. De eldre har hatt en god inntektsutvikling fram til 2014 i alle aldersgrupper. Andelen med lavinntekt er høyest i aldersgruppen over 75 år, men andelen har blitt redusert i denne aldersgruppen fra 2004 til 2014, mens den har økt blant unge under 40 år.

Rapporten

Les rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» (PDF)