Arbeidsgruppe for kystfart. Innkalling til andre møte mandag 19. mars 2001 kl 1000-1130

Til medlemmene

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2000/1498 GP

14.03.2001

Arbeidsgruppe for kystfart. Innkalling til andre møte mandag 19. mars 2001 kl 1000-1130. Utsendelse av referat mv.

Vedlagt oversendes referat fra møtet i Arbeidsgruppen for kystfart 16. februar 2001, samt informasjon til arbeidsgruppens medlemmer fra havnedirektør Per Mauritz Hanssen og Per Bruun-Lie, Maritimt Forum.

Det andre møte i Arbeidgruppe for kystfart vil finne sted:

Mandag 19. mars 2001 kl 1000-1130

i Nærings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.

Agenda:

1000-1015 Innledning ved statsråden

1015-1115 Tema : SNDs virkemidler og kystfarten. Innledning ved Adm. dir. Arne Hyttnes, SND

1115-1130 Eventuelt

Eventuelle spørsmål og tilbakemelding vedrørende deltakelse kan gis til Grete Pettersen, telefon 22 24 04 74. Vel møtt!

Med hilsen
Leif Asbjørn Nygaard
eksp. sjef

Grete Pettersen
underdirektør