Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge – en litteraturgjennomgang

Delrapport med gjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge.

Oslo Economics og Frischsenteret gjennomfører på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet et prosjekt som undersøker årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge.

Denne rapporten er en delleveranse fra prosjektet, og inneholder en litteraturgjennomgang av kunnskap om psykiske helseproblemer blant unge, herunder betydningen av utviklingen i psykiske lidelser, endret diagnosepraksis og betydningen av psykiske helseproblemer for senere tilknytning til arbeidsliv og utdanning.

Hovedrapporten fra prosjektet skal etter planen leveres i juni 2019.

Rapporten

Oppdragstaker

Oslo Economics og Frischsenteret

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet