Norge finansierer ny atomubåtopphugging på Kolahalvøya

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Norge inngikk 3. mars 2006 kontrakt for norsk finansiering av opphugging ved Nerpa-verftet utenfor Murmansk av ytterligere en utrangert russisk atomubåt. Dette er det fjerde norske ubåtprosjektet siden Norge ble med i G8-landenes Globale Partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og –materiale i 2003.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Norge finansierer ny atomubåtopphugging på Kolahalvøya

Norge inngikk 3. mars 2006 kontrakt for norsk finansiering av opphugging ved Nerpa-verftet utenfor Murmansk av ytterligere en utrangert russisk atomubåt. Dette er det fjerde norske ubåtprosjektet siden Norge ble med i G8-landenes Globale Partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og –materiale i 2003. Prosjektet ledes av konsulentfirmaet Storvik & Co på vegne av Utenriksdepartementet. Kontrakten er på ca. 40 millioner kroner.

Ubåten er av Viktor-klassen og ble tatt ut av drift i 1993. Den ble tauet fra Gremikha-basen til Nerpa-verftet i 2003, og har fortsatt kjernebrensel ombord. Dette er den tredje atom­ubåten som hugges for norske midler ved dette verftet. Det er utarbeidet miljø­konse­kvens­vurderinger for huggeprosjektet som tilfredsstiller norske krav.

Dette blir den aller første ubåten hvor reaktorseksjonen etter hugging tørrlagres direkte ved det nye landlagringsanlegget for reaktorseksjoner i Saida-bukta like ved Nerpa-verftet. En har tidligere bevart skrogseksjonene rundt reaktoren for langtidslagring i sjø.

Ved å finansiere opphugging av utrangerte atomubåter bidrar norske myndigheter til å fjerne en trussel mot miljøet og redusere risikoen for at kjernefysisk materiale kommer på avveier. Russiske myndigheter planlegger å hugge i alt 17 atomubåter i 2006 – de fleste for egen regning. Av totalt 197 dekommisjonerte russiske atomubåter gjenstår det å hugge 65. Innen 2010 skal alle utrangerte russiske atomubåter være hugget opp.