Avtale om gjennomføring av artikkel VI i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (antidumpingavtalen)

Avtale om gjennomføring av artikkel VI i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (antidumpingsavtalen)

Dokumentet er lagret som en PDF-fil.

For å åpne dette dokumentet må du ha installert Adobe Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Klikk her for å laste ned dokumentet [Filstørrelse ca. 6,5 MB]