Barnehager i kommunenes inntektssystem

Rapport utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet av Econ Analyse

Rapport om innlemming av barnehager i kommunenes inntektssystem. Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet av Econ og Furst og Høverstad. (05.03.2005)

Barnehager i kommunenes inntektssystem

Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet av Econ og Furst og Høverstad.

Resymé

Når barnehager skal innlemmes i inntektssystemet for kommunene, må det utarbeides kostnadsnøkler som fanger opp variasjoner i kommunenes behov for barnehageplasser og i kommunenes produksjonskostnader. Kommunenes nødvendige utgifter til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser avhenger av en rekke kjennetegn ved kommunene. Utgiftene er høyere desto høyere innbyggernes utdanningsnivå er, og desto flere av innbyggerne som bor i tettsted. Høy kvinnelig yrkesaktivitet, aldersfordelingen blant barna i føreskolealder og gjennomsnittsstørrelsen på småbarnskullene har også betydning for utgiftene.


28. februar 2005