Barometer for grønn omstilling i skipsfarten

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeider DNV årlig et barometer for grønn omstilling av skipsfarten. Med utgangspunkt i status for utslipp fra innenriks skipsfart basert på AIS-data, framtidsutsikter for opptak av grønn teknologi basert på bestillinger i ordrebøkene og teknologiutvikling forøvrig synliggjør barometeret hvordan vi ligger an i arbeidet med å redusere utslipp fra innenriks sjøfart og fiske.

Siden 2020 har DNV levert oppdateringer av barometeret. Under er det linket til rapportene som er utarbeidet: