Delegasjon etter Nasjonal helseberedskapsplan - tilbaketrekning av fullmakt

Det vises til brev av 31. januar 2020 hvor Helse- og omsorgsdepartementet delegerte fullmakt til Helsedirektoratet om å forestå nasjonal koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats ved håndtering av utbrudd av koronavirus. Dette som et tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan. Utviklingen i covid-19-pandemien tilsier at det ikke lenger er behov for delegasjon av fullmakt. Fullmakten trekkes derfor med dette tilbake.

Det forutsettes at Helsedirektoratet fortsatt rapporterer jevnlig til departementet i tråd med avtalte rutiner. Videre vil direktoratet fortsatt kunne få oppdrag fra departementet hvor koordinering av besvarelser fra departementets underliggende virksomheter, regionale helseforetak, statsforvaltere og helsetjenesten for øvrig inngår.

Last ned brevet (PDF).