Departementsfellesskapets miljørapport for 2021

I hovedtrekk tar miljørapporten for seg resultatene av departementsfellesskapets miljømål og tiltakene vi jobber med. I årets rapport kan det også leses mer om departementsfellesskapet arbeid med å følge opp bærekraftsmålene.

Departementene, Statsministerens kontor og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon jobber sammen i et felles miljøledelsessystem EMAS.

EMAS er en frivillig miljøledelsesordning der resultatene formidles årlig i en revidert og godkjent miljørapport. EMAS baserer seg på ISO 14001-standarden, men stiller strengere krav. Gjennom miljøledelsessystemet fastsettes det felles miljømål for departementsfellesskapet.

Miljøledelsessystemets overordnede oppgave er å være departementsfellesskapets verktøy for å arbeide systematisk med å forbedre miljøprestasjonen og å begrense departementsdriftens negative miljøpåvirkning.

Miljørapporten for 2021 (PFD)