Dokumentoffentlighet i straffesaker

En utredning gjort for Justis- og beredskapsdepartementet av professor Ragna Aarli.

Professor Ragna Aarli har i denne utredningen kartlagt innholdet av regelverket om innsyn i straffesaksdokumenter for allmennheten og behovet for å endre dette.

Dokumentoffentlighet i straffesaker –  Kartlegging av regelverket om innsyn i straffesaksdokumenter for allmennheten og behovet for å endre dette. (pdf)