Dyrking og anvendelse av tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene

Det har vært økende oppmerksomhet om potensialet for produksjon av bioenergi fra marine kilder. Fiskeri- og kystdepartementet finansierte derfor en utredning gjennomført av SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om: Dyrking og anvendelse av tang og tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene.

Det har vært økende oppmerksomhet om potensialet for produksjon av bioenergi fra marine kilder. Fiskeri- og kystdepartementet finansierte derfor en utredning gjennomført av SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om: Dyrking og anvendelse av tang og tare, med spesiell fokus på bioenergi i nordområdene. 

Rapporten drøfter dagens anvendelse og muligheter som ligger på området. Fiskeri- og kystdepartementet har også satt av midler til forskning på  området i regi av Norges Forskningsråd.

Les rapporten her (pdf-format)