Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offshore vindkraftverk øst for kysten i Storbritannia – høring av varsel om oppstart av planleggingen etter Espoo-konvensjonen

Britiske myndigheter ved Kommisjon for infrastrukturplanlegging (IPC) har varslet Norge ved Miljøverndepartementet om at de har mottatt oppstart av planlegging av et offshore vindkraftverk på opp til 1250 MW lokalisert ca 43 km øst fra kysten ved Suffolk/Norfolk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2012

Miljøverndepartementet har saken på høring som kontaktpunkt for EU direktiv 85/337/EØF om visse offentlige og private tiltaks miljøvirkninger (EIA-direktivet) og FN ECE Espoo-konvensjonen om konsekvensutredninger av prosjekter med grenseoverskridende virkninger.

Ønske om å delta i konsekvensutredningsprosessen for tiltaket og eventuelle merknader om miljøvirkninger for Norge som følge av forslaget allerede på dette stadiet i prosessen, kan sendes Miljøverndepartementet.

Til toppen