eBorger 2.0

Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon

Staten må ta delingskulturen på alvor. Se på medborgerne som informasjonsleverandører, sats på wikinorge.no og gjør offentlige data fritt tilgengelige og gjenbrukbare på nettet.

En SINTEF-rapport skrevet av Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders på oppdrag fra Fornyings- og adminis- trasjonsdepartementet.

eBorger 2.0 - Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon (pdf)