Effektivisering av planprosesser for store samferdselsprosjekt

Rapport fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jernbaneverket og Vegdirektoratet.

Arberdsgruppens oppgave har vært å beskrive status og framdrift i tidligere foreslåtte tiltak for å effektivisere planleggingen av store samferdselsprosjekter, og å foreslå nye effektiviseringstiltak.

 

Effektivisering av planprosesser for store samferdselsprosjekt (pdf) (PDF)