Effektivitet i KOSTRA-rapportering og dekkende behov for styringsinformasjon

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet har BDO utarbeidet en rapport om informasjonsinnhentingen til KOSTRA skjer på en effektiv måte, og om styringsstyringsinformasjonen i KOSTRA er relevant og god.

Oppdraget er utført av BDOs rådgivningsavdeling, og innebærer en gjennomgang, kartlegging og vurdering av fremskaffing og innrapportering av informasjonen til KOSTRA. 

Last ned Effektivitet i KOSTRA-rapportering og dekkende behov for styringsinformasjon (pdf)