Effektivitet i planleggingen

I april 2012 la en arbeidsgruppe, opprettet av Samferdselsdepartementet, fram en rapport som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kan effektiviseres. For å følge opp forslagene fra rapporten, besluttet regjeringen i september 2012 at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå.

I april 2012 la en arbeidsgruppe, opprettet av Samferdselsdepartementet, fram en rapport som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kan effektiviseres. For å følge opp forslagene fra rapporten, besluttet regjeringen i september 2012 at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå.

Gruppens rapport - "Effektivitet i planleggingen. Raskere planlegging av store samferdselsprosjekter - er ferdigstilt og kan leses her.

Se også pressemelding av 19. september 2013 her.

For flere opplysninger - les rapporten "Effektivisering av planprosessen i store samferdselsprosjekter" fra 2012 her.