Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren

Rapportering for 2004

Rapport

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren

Rapportering for 2004.

Lars-Erik Borge og Kjell Sunnevåg.

Senter for økonomisk forskning AS (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF).

Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.