Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

Finansdepartementet oppnevnte den 23. november 2001 en ekspertgruppe som skulle evaluere norske regler om eierskap i finansinstitusjoner. Utredningen ble overlevert finansministeren 21.1.2002. Utredningen finnes her (html), eller her i pdf-versjon.

VEDLEGG