Verda som marknad

Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering

Forsidebilde på eksportstrategien. Viser to mennesker i vernehjelm øverst, og et skip på havet nederst.
Eksportstrategiens forsidebilde Foto: NFD

Regjeringa sitt mål er at Noreg skal styrkje og utvikle posisjonen sin som handelsnasjon.

Dette skal skje gjennom å:

  • Sikre marknadstilgang til dei eksisterande eksportmarknadene våre og nye eksportmarknader.
  • Tiltrekkje utanlandske investeringar til Noreg.
  • Posisjonere Noreg som ein leiande nasjon for forsking og innovasjon innanfor område kor vi har spisskompetanse for å utvikle fagmiljøa våre vidare og tiltrekkje kompetanse til Noreg.
  • Auke eksporten frå eksisterande eksportnæringar og leggje til rette for nye eksportnæringar.
  • Effektivisere og målrette verkemiddelapparatet

Les hele eksportstrategien her (.pdf)