Eksportvekst gjennom offentlige virkemidler?

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(pdf-format)

Eksportvekst gjennom offentlige virkemidler?