El-avgift og tilpasninger til ESAs nye retningslinjer for miljøstøtte

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 19. desember 2002

Rapport

El-avgift og tilpasninger
til ESAs nye retningslinjer for miljøstøtte

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
Avgitt til Finansdepartementet 19. desember 2002

Les rapporten her (PDF-versjon) (1,6 MB)