En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Møreforsking Molde AS, august 2003

En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Møreforsking Molde AS
August 2003

Les rapporten på KRDs sider

Feil i rapporten!

I denne utgaven av Møreforsknings rapport er det en feil relatert til Scenario 2 (gradvis opptrapping av arbeidsgiveravgiften). Les mer om dette her