En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Møreforsking Molde AS, august 2003

En analyse av regionale virkninger av omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift

Møreforsking Molde AS
August 2003

Les rapporten på KRDs sider

Feil i rapporten!

I denne utgaven av Møreforsknings rapport er det en feil relatert til Scenario 2 (gradvis opptrapping av arbeidsgiveravgiften). Les mer om dette her