Endring av forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

Høring - endring av forskrift av 19. april 1995 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.1999