Endring i tarifforskriften om fastsettelse av tariffer for bruk av anlegg for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat i område C

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2014

Vår ref.:

Forslag til endring i tarifforskriften om fastsettelse av tariffer for bruk av anlegg for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat i område C – høring

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger på høring.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside.

Høringsfristen er 3. januar 2014. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med en uttalelse.

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Erik Johnsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Vidar Christensen

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Gassco AS

4Sea Energy AS

A/S Norske Shell

Agora Oil & Gas

Altinex Oil Norway AS

Atlantic Petroleum

Bayerngas Norge AS

BG Norge AS

BP Norge AS

Bridge Energy AS

Capricon Norge

Centrica Resources Norge AS

Chevron Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Core Energy AS

Dana Petroleum Norway AS

Det norske oljeselskap ASA

Dong E&P Norge AS

E.ON Ruhrgas Norge AS

Edison International SpA Norway Branch

Eni Norge AS

Enterprise Oil Norge AS

Explora Petroleum AS

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS

Faroe Petroleum Norge AS

Fortis Petroleum Norway AS

GDF Suez E&P Norge AS

Hess Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

Infragas Norge

Kufpec Norway AS

Lime Petroleum Norway AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Lukoil

Lundin Norway AS

Maersk Oil Norway AS

Marathon Petroleum Norge AS

Njord Gas Infrastructure AS

Noreco ASA

Norsea Gas AS

North Energy AS

OMV (Norge) AS

Petoro

PGNiG Norway AS

Petrolia Norway AS

Premier Oil Norge AS

Repsol Exploration Norge AS

RN Nordic Oil AS

Rocksource ASA

RWE Dea Norge AS

Silex Gas Norway

Skagen 44 AS

Skeie Energy AS

Solveig Gas Norway

Spring Energy Norway AS

Statoil Petroleum AS

Suncor Energy Norge AS

Svenska Petroleum Exploration AS

Talisman Energy Norge AS

Total E&P Norge AS

Tullow Norge

VNG Norge AS

Wintershall Norge ASA

Landsorganisasjonen i Norge

Industri Energi

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk olje og gass

Til toppen