Endring i tilbudsstrukturen for anleggsmaskinmekanikerfaget

Kunnskapsdepartementet vil med dette orientere om endring av tilbudsstrukturen for dette faget. Det er bestemt at opplæringen i anleggsmaskinmekanikerfaget skal være 3 år i skole og 1 år verdiskaping i lærebedrift.

Kunnskapsdepartementet vil med dette orientere om endring av tilbudsstrukturen for dette faget. Det er fattet beslutning om at opplæringen i anleggsmaskinmekanikerfaget skal følge tilbudsstrukturen 3+1, dvs. 3 år i skole og 1 år verdiskaping i lærebedrift.

Klikk på denne lenken for å lese brevet om endringer i anleggsmekanikerfaget (pfd-format)