Endringer i den generelle gruppeunntaksforordningen (GBER)

Det pågår det en mindre revisjon av den generelle gruppeunntaksforordningen og det gjennomføres to høringsrunder. Første høringsrunde var i mai i år, og fredag 14. oktober sendte Kommisjonen andre utkastet på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.12.2016

Vår ref.: 16/1682

Det pågår det en mindre revisjon av den generelle gruppeunntaksforordningen og det gjennomføres to høringsrunder. Første høringsrunde var i mai i år, og fredag 14. oktober sendte Kommisjonen andre utkastet på offentlig høring.  

Se Kommisjonens pressemelding her og høringsdokumentene her

Det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (GBER) og retningslinjene for regionalstøtte utløper i 2020. Kommisjonen ønsker ikke å åpne for større endringer i regelverket (GBER og retningslinjer) før den alminnelige revisjonsprosessen starter, antageligvis i 2018. Det åpnes derfor ikke for en større revisjonsprosess nå.

Kommisjonen har gjort noen endringer i forhold til det første utkastet, blant annet:

  • Ytterligere forenkling for mindre investeringer i havner (under € 5 millioner for maritime havner og under € 2 millioner for innlands havner). Videre foreslås det mer fleksible regler for varigheten av konsesjoner i havner, for å gi konsesjonærene tid til å få dekket sine investeringer
  • Utvidet rekkevidde av bestemmelsene for svært små flyplasser. Kommisjonen foreslår å omfatte flyplasser med opp til 150 000 passasjerer årlig (en økning fra 50 000 i det første utkastet). Videre foreslår den å lette investeringene til slike flyplasser ved å forenkle ytterligere kriteriene for støtte, som maksimal støtteintensitet
  • Adgang til driftsstøtte til EUs «Outermost Regions» også for transport- og energisektoren
  • Økt støttetak for kulturformål

Prosessen videre:

  • Frist for å levere høringssvar er 8. desember 2016.
  • Møte i rådgivende komité for statsstøtte er 23. november 2016.
  • Vedtagelse i college tidlig i 2017
  • Publisering/ikrafttredelse sent i første kvartal 2017.

 

NFD koordinerer høringssvar fra Norge samt deltagelse og innspill til møtet i rådgivende komite 23. november. Dersom dere ønsker å komme med innspill til høringssvaret, trenger vi det senest torsdag 24. november 2016.

Det er mulig å levere høringssvar direkte til Kommisjonen via Kommisjonens hjemmeside, se lenke lenger opp.