Endringer i den generelle gruppeunntaksforordningen (GBER)

Det pågår det en mindre revisjon av den generelle gruppeunntaksforordningen og det gjennomføres to høringsrunder. Første høringsrunde var i mai i år, og fredag 14. oktober sendte Kommisjonen andre utkastet på offentlig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.12.2016