Endringslov til havressurslova m.m.

Lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)

Se loven på lovdata.no