Et eget kraftmarked for industrien?

Et eget kraftmarked for industrien?

Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. mai 2005 en ekspertgruppe for å foreta en selvstendig vurdering av i hvilken grad det er mulig å etablere et eget marked for langsiktige kraftleveranser til kraftintensiv industri, har nå avgitt sin rapport.

Ekspertgruppen har konkludert med at de ikke vil anbefale opprettelse av et eget marked for industrikraft i Norge. Gruppen påpeker en rekke problemer knyttet til opprettelsen av et slikt marked, og mener dessuten at det er liten grunn til å tro at det vil fungere på en hensiktsmessig måte.

Rapporten (pdf format)
Et eget kraftmarked for industrien?

Les også pressemelding: Ekspertgruppe fraråder opprettelse av eget industrikraftmarked