Europastrategi for matområdet

Politisk viktige saksområder - Vedlegg til Matdepartementenes plan for det internasjonale arbeidet på matområdet - 8. oktober 2007

Politisk viktige saksområder - Vedlegg til Matdepartementenes plan for det internasjonale arbeidet på matområdet - 8. oktober 2007 (pdf-format)