Evaluering av allmennlærerutdanningen

NOKUTs evaluering som ble overlevert Kunnskapsdepartementet 22.9.2006.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en komite i regi av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) vurdert innhold og kvalitet i norsk lærerutdanning.

Evaluering av allmennlærerutdanningen – Del 1 Hovedrapport

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en komite i regi av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) vurdert innhold og kvalitet i norsk lærerutdanning. Komiteen har vært ledet av den finske professoren Svein-Erik Hansén.

Last ned rapporten her (pdf – fil)